search
close menu

Πανελλήνια Ένωση "Η Πυροπροστασία" - Main Section

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πανελλήνια Ένωση "Η Πυροπροστασία" - Main Component

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 1782/63 ΦΕΚ 210 Β΄ 2010)

( 01.03.2010 )

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού. 

Σε ισχύ

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 6776 Φ.701.2/2010

( 04.02.2010 )

Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων.

Σε ισχύ

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 61047 Φ.701.6/2009

( 27.11.2009 )

Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων.

Σε ισχύ

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 16085 Φ.700.1 ΦΕΚ 770 Β΄ 2009)

( 28.04.2009 )

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων − μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Σε ισχύ

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 50292/3549 ΦΕΚ 272 Β΄ 2009)

( 16.02.2009 )

Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες. 

Σε ισχύ

Πυροσβεστική Διάταξη 12α (ΦΕΚ 2266 Β΄ 2008)

( 05.11.2008 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 545) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων». 

Καταργημένο

Απόφαση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Δ3/Γ/35526/8161 (ΦΕΚ 1810 Β΄ 2008)

( 09.09.2008 )

Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια − ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

Σε ισχύ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 765/2008/ΕΚ

( 09.07.2008 )

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.

Σε ισχύ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 304/2008/ΕΚ

( 02.04.2008 )

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Σε ισχύ

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 230 ΦΕΚ 264 Α΄ 2007)

( 23.11.2007 )

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

Σε ισχύ
Σελίδα 9 από 19